بازرس در شرکت سهامی خاص

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

بازرس در شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص وجود ۲ بازرس ضروری میباشد . که یکی از بازرسین اصلی و دیگری علی البدل می باشد . بازرسین برای مدت یکسال مالی تعیین می شوند. بازرسی در مورد صحت صورت حساب ها و سود و زیان و تراز نامه و صحت اطلاعاتی مدیران ارائه می دهند به مجامع عمومی اظهار نظر می کند و گزارشی از آن را به مجمع عمومی عادی می دهند.که این گزارش لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت برای صاحبان سهام آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس از طرف مجمع عمومی صادر می شود از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سوال – فرق بازرس اصلی و بازرس علی البدل چیه؟

در صورت فوت , استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی , وظایف اورا بازرس علی البدل انجام می دهد.

سوال – اختیارات بازرس در چه حدودی می باشد؟

بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.

سوال – مسئولیت بازرس چیست؟

طبق ماده ۱۵۴ لایحه ی اصلاحیه قانون تجارت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول می باشند.

سوال – حق الزحمه بازرس چقدره ؟

در مجامع عمومی عادی تعیین می شود.

نکته – بازرسین نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت یا به حساب انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت