رتبه بندی

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

رتبه بندی نوعی عیار سنجی است که به یک شرکت اعتبار می دهد. رتبه بندی را می توان معیار، قابلیت،صلاحیت و شایستگی دانست که براساس استانداردها و آئین نامه هایی از قبل تعریف شده، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعریف و به یک شرکت اختصاص داده می شود .

رتبه بندی می تواند براساس تجربه های کاری،سوابق بیمه ای هیات مدیره برای صحت انجام قراردادهای مربوطه،برحسب تعداد نفرات و کارایی آنها،توان مالی و اقتصادی،توان فنی، مهندسی و علمی و اظهارنامه آخرین سال کاری شرکت نیز ارزیابی گردد.

براساس مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ومعاونت فنی وعمرانی استانداریها، رتبه بندی شرکت ها  در ۵ دسته کلی به شرح زیر تقسیممی شوند.

  1. رتبه بندی شرکتهای مشاور
  2. رتبه بندی شرکتهای پیمانکار
  3. رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک
  4. رتبه بندی شرکتهای انبوه ساز
  5. رتبه بندی شرکتهای طرح و ساخت(EPC)
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت