مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

ـ تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

ـ تنظیم دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

ـ ارائه دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

– تنظیم دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

– نامه بانک جهت افتتاح حساب

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت