واحدهای اداره ثبت شرکت ها در استان فارس

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

واحدهای اداره ثبت شرکت ها در استان فارس

امور مربوط به ثبت شرکت ها چند سالی است که به مراکز استان ها واگذار شده و از ادارات شهرستان ها سلب اختیار شده است اما با این وجود جهت تایید و امضا ذیل دفاتر جهت تاسیس یا تغییرات در شرکت در اداره اسناد شهرستان ها این امکان برای متقاضی وجود دارد . در این مقاله نیکو ثبت به تعدادی از شهرستان های دارای این اختیارات اشاره می کند .

چه نهادی وظیفه ثبت شرکت را بر عهده دارد؟

ثبت شرکت برعهده اداره ثبت شرکت ها می باشد که این اداره در مرکز استانها و سایرشهرها واحد ثبتی دارد و از این جهت هر شرکت با توجه به آدرسش در نزدیکترین واحد ثبتی و تحت نظر اداره ثبت شرکت آن شهر یا استان به ثبت می رسد. البته شایان ذکر است که جهت انتخاب نام شرکت بدواً باید از طریق اینترنت و سامانه اداره ثبت شرکت ها که به شکل سراسری است اقدام نمود و سپس در مرحله تحویل مدارک ثبتی شرکت به نزدیکترین واحد اداره ثبت شرکت ها که زیر نظر قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد مراجعه نمود.

چگونه شرکت ثبت کنیم ؟

نخستین گامهایی که می شود برای ثبت شرکت در شیراز برداشت این است  که انتخابی درست برای اهدافمان  داشته باشیم و در ثانی موضوع فعالیت و کاری مهم است که می خواهیم در شرکت خود انجام  دهیم . در مرحله بعدی باید هدف های انتخابی در کسب کارمان را مشخص کنیم وضمن داشتن هماهنگی لازم با تمامی خصوصیات مد نظرمان و آگاهی از انواع شرکت ثبتی انتخاب یک نوع خاص شرکت یعنی قالب ثبتیرا انجام دهیم  و بعد از آن با پیروی از قوانین انتخاب نام شرکت می بایست نامی مناسب برای شرکت خود  انتخاب کنیم از مواردی که  قبل از ثبت شرکت در سامانه اداره کل  ثبت شرکت ها  باید از آن  مطلع بود :
۱- مدت  و موضوع فعالیت 
۲- نشانی ( آدرس دقیق پستی )
۳-میزان سرمایه 
۴- نام شرکت 
۵- سمت و سهام هر کدام از شرکا 
۶- اساسنامه  یا شرکت نامه 
بعد از ثبت و تآیید مدارک نوبت به مرحله چاپ آگهی ثبت شرکت  در روزنامه رسمی می رسد و بعد از آن مراحل ثبت شرکت در شیراز به پایان می رسد.

واحدهای اداره ثبت شرکت ها در استان فارس

اداره ثبت اسناد و شرکت شیراز
اداره ثبت اسناد و شرکت استهبان
اداره ثبت اسناد و شرکت زرین دشت
اداره ثبت اسناد و شرکت خنج
اداره ثبت اسناد و شرکت فسا
اداره ثبت اسناد و شرکت فیروز
اداره ثبت اسناد و شرکت جهرم
اداره ثبت اسناد و شرکت آباده
اداره ثبت اسناد و شرکت اردکان
اداره ثبت اسناد و شرکت ممسنی
اداره ثبت اسناد و شرکت کازرون
اداره ثبت اسناد و شرکت مرودشت
اداره ثبت اسناد و شرکت داراب
اداره ثبت اسناد و شرکت نی ریز
اداره ثبت اسناد و شرکت لارستان
اداره ثبت اسناد و شرکت خرم بید

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت