ویژگی های شرکت مسئولیت محدود

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

ویژگی های شرکت مسئولیت محدود

 • در شرکت مسئولیت محدود مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند محدود می گردد. به عبارت روشن تر، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند و شرکا در برابر آنان مسئولیتی ندارند. به عنوان مثال اگر شخصی  مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از شرکت طلبکار باشد و سرمایه شرکت ۵۰ میلیون تومان باشد شخص تنها در مقابل ۵۰ میلیون تومان سرمایه شرکت در مقابل چک مسئولیت دارد .
 • این نوع شرکت، موجب تشویق سرمایه گذاری است و متقابلاَ معامله گران با چنین شرکتی، ناگزیرند بررسی لازم را جهت اطمینان از توانایی شرکت در تادیه دیون احتمالی به عمل آورند.
 •   سازو کار اداره شرکت بامسئولیت محدود شاید در مقایسه با شرکت تضامنی و نسبی کامل تر به نظر آید . معذلک برای گرد آمدن تعداد زیادی شریک طراحی نشده است.
 • تعداد شرکا حداقل،  ۲ نفر می باشد.
 •        شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد.
 • برای ایجاد شرکت بامسئولیت محدود همچون شرکت های نسبی و تضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
 • حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
 • در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.
 • سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
 • نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.
  شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی و عادی و فوق العاده داشته باشد. در مورد تصمیمات راجع به شرکت، قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.
 • اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد اکثریت با حضور عده شرکاء خواهد بود اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشند. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد، اساسنامه معتبر است.
 • اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند، مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند  :

 1. در مورد تغییر تابعیت شرکت
 2.  در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه .
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت