پروانه اکتشاف معدن

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

برای انجام امور اکتشاف از معادن به صورت خصوص یا دولتی باید پروانه بهره برداری معدن (اکتشاف) اخذ نمایید. جهت دریافت پروانه بهره برداری معدن و اکتشاف از معدن باید مراحلی که در ادامه گفته می شود را طی نمایید.

مراحل دریافت پروانه اکتشاف

 • تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که تقاضای دریافت پروانه اکتشاف معدن دارند باید براساس فرم هایی  که وزارت صنایع و معادن تعبیه کرده است، مدارک و مستندات و نقشه های لازم را تهیه کرده و به وزاتخانه تحویل داده و رسید تحویل مدارک که دارای تاریخ دقیق ثبت درخواست می باشد، را اخذ کنند.
 • متقاضی باید جهت کامل کردن فرم درخواست صادر شدن پروانه به وزارت صنایع و معادن مراجعه نموده و نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱/۲۵۰ محل اکتشاف را دریافت کند.
 • سپس باید ناحیه محدوده مورد نظر برای معدن روی نقشه مذکور مشخص گردد.
 • وزارت صنایع و معادن تاریخ و زمان دقیق درخواست را روی یک نمونه از نقشه هایی که بوسیله درخواست کننده تحویل داده شده ، ثبت می کند و  به صورت مهر و امضا شده به متقاضی تحویل خواهد داد.
 • وزارت صنعت معدن و تجارت در صورتی که بخشی از محدوده و همه آن آزاد باشد ، آن را به نام درخواست کننده رزرو کرده و حداکثر تا یک هفته مشخصات کامل محدوده مورد نظر را به متقاضی ابلاغ می کند. در صورتی که محدوده آزاد نباشد نیز پرونده درخواست بسته خواهد گردید.
 • متقاضی دریافت پروانه بهره برداری معدن حداکثر در مدت زمان دو ماه از تاریخی که محدوده ثبت شده باید مدارک خود را به وزارت صنایع تحویل دهد. در غیر این صورت حقوق وی منتفی شده و محدوده رزرو شده آزاد خواهد شد. کامل کردن تعهدنامه به انجام رساندن عملیات با در نظر گرفتن اصول فنی و ضوابط وزارت صنایع و معادن و معرفی مسئول فنی عملیات، از جمله موارد مهمی است که باید درخواست کننده به انجام برساند.
 • وزارت صنعت معدن و تجارت، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخی که مدارک را تحویل گرفته ، برای عملیات موسوم به میله گذاری اقدام می نماید. در این عملیات حضور متقاضی و مسئول فنی الزامی است. در صورتی که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد، طرح اکتشاف معدن به نام متقاضی تهیه و تنظیم خواهد شد.
 • وزارت صنایع طرح اکتشاف مذکور را مورد بررسی قرار داده و اقدام به اعزام کارشناس به محدوده عملیاتی طرح می کند. متقاضی نیز مکلف است در صورتی که نقصی وجودداشت، ظرف مدت زمان یک ماه نواقص موجود را مرتفع کند.
 • پس از به اتمام رسیدن عملیات ، متقاضی گزارش کاملی از عملیات به همراه امضا تمامی اشخاص دست اندر کار تهیه نمایدو به انضمام مدارک، به وزارت صنایع تحویل دهد  رسید آن را نیز می بایست دریافت نماید.

مدارک لازم جهت دریافت پروانه اکتشاف

 • مدارک هویتی اشخاص حقیقی
 1. شناسنامه
 2. کارت ملی
 3. کارت پایان خدمت

-اشخاص حقوقی

 1. اسانامه شرکت
 2. روزنامه رسمی
 3. آخرین تغییرات روزنامه

-مدارک تشخیص صلاحیت فنی و مالی

 1. گردش مالی سالیانه
 2. ‌ لیست بیمه سالیانه
 3. پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن
 4. گواهی کشف های موجود
 5. پروانه بهره­ برداری

-هزینه ارائه خدمت:

 • مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تبصره ۲ ماده ۶ قانون
 • مبلغ متغییر تبصره ۳ ماده ۶ قانون بر حسب مساحت
 • ۱۵۰۰۰۰ ریال حق تمبر

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت