کارشناسان

امتیاز شما به نوشته ای که دنبالش می کنید

 

   نام کارشناس : مهندس فهیمه خواست

تحصیلات : کارشناسی ارشد IT – دانشگاه شیراز

تخصص : مکانیک ، کامپیوتر

 

 نام کارشناس : مهندس محمد حسن بدیهه اقدم

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه امیر کبیر

تخصص : مکانیک و تاسیسات و برق

 

نام کارشناس : دکتر مهدی قنبری

تحصیلات : دکتری مهندسی  – دانشگاه شیراز

تخصص : مکانیک و شیمی

 

 

 

 

 

 

 

   نام کارشناس : مهندس رسول ثریا

تحصیلات : کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد سیرجان

تخصص : مکانیک و تاسیسات

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با نیکوثبت